המדריך לתובע בתאונת עבודה

מדריך זה יפרט את שרשרת הפעולות הנדרשות אותן על הנפגע לבצע בהקדם האפשרי לאחר פציעתו. פעולות אלו ימנעו בהמשך הדרך סיבוכים ועיכובים מיותרים.

ראשית על הנפגע באירוע לשמור את פרטי כל המעורבים (בין אם במדובר במזיק – הפוגע, בין אם המדובר בעדים ובין אם המדובר בנפגעים נוספים). מומלץ לרשום באופן מיידי את הפרטים המלאים של כל העדים לאירוע, בין אם נפגעו ובין אם היו רק עדים לתאונה.

רצוי מאוד לצלם את זירת האירוע, ואף את העדים והמעורבים ואף לאסוף סרטוני וידאו ממצלמות מקומיות וכן יש לצלם את הפציעות הנראות לעין (שריטות, שפשופים, שטפי דם וכו’).

מיד לאחר התאונה יש לפנות למוקד רפואי/ חדר מיון, בין אם ע”י אמבולנס ובין אם לאו, על מנת להיבדק. במידה והובהלת באמצעות אמבולנס יש לוודא קבלת העתק מדו”ח הפינוי.

פעמים רבות מוחמרות התלונות הרפואיות במהלך שלושת הימים הראשונים שלאחר התאונה, במידה וזהו המצב בעניינך מומלץ לפנות פעם נוספת לטיפול רפואי, לפרט את כל התלונות ולוודא את רישומן.

לתשומת ליבך חשוב לפרט בפני הגורם הרפואי המטפל את נסיבות התאונה ואופן התרחשותה לרבות האם מדובר בתאונת עבודה וכו’.

מיד לאחר סיום הטיפול הרפואי וקבלת התיעוד יש לוודא כי מלוא התלונות נרשמו וקיבלו התייחסות מתאימה. במידה ולא – יש לחזור לצוות הרפואי ולדרוש שהמסמך הרפואי יבטא באופן מלא את מלוא התלונות הרפואיות והאבחנות.

לאחר הטיפול הרפואי המיידי מומלץ לשלוח מיד מכתב לצד ג’ על קרות התאונה בדואר רשום עם אישור מסירה ואף בפקס עם אישור פקס ולהודיע על התאונה ועל המפגע. מומלץ להתייעץ עם עו”ד בדבר אופן ניסוח המכתב טרם שליחתו.

מסמכים נדרשים

לצורך פתיחת התיק במשרדנו יש צורך להמציא למשרדנו העתקי המסמכים הבאים:

תלושי משכורת החל מ 6 חודשים לפני התאונה ועד למועד התאונה.

מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי (כולל דו”ח מד”א, דו”ח מיון, מסמכים מהרופאים המטפלים וכו’).

תמונות וסרטי וידאו מזירת האירוע.

תמונות הפציעה.

טפסים אשר מולאו בעקבות התאונה לכל גורם שהוא (הודעה למעביד על התאונה, דו”חות בדיקה, ועדות חקירה וכו’).

קבלות על הוצאות.

מסמך הכתוב בכתב ידך ובו תיאור האירוע.

במידה והתאונה הינה גם תאונת עבודה יש להביא גם את המסמכים הבאים (במידה ומולאו):

טופס בל/250

טופס בל/211

*מומלץ לצלם, לסרוק ולשמור את מלוא המסמכים בעניינך.

*לתשומת לבכם איננו ממליצים לתת מידע על פציעתכם ו/או כל מידע אישי אחר לחברת הביטוח ו/או נציגיה/ חוקרים פרטיים וכו’.

סדר פעולות לנפגע במקרה של תאונת עבודה

– לתעד את זירת התאונה באופן מלא ואת גורם הנזק. למשל: צילום המכונה הרלוונטית ממספר כיוונים וגדלים, צילום אתר התאונה וסביבתו, כולל שילוט מזהיר מתאים, אם היה במקום.

לדוגמא: בתאונות החלקה יש לצלם את המדרגות הרלוונטיות- האם יש עליהן אמצעי מיגון/חספוס מיוחדים, משולשי אזהרה נגד רטיבות וכד’.

– רצוי מאוד גם לצלם את זירת התאונה ואף לאסוף סרטוני וידאו ממצלמות אבטחה/מצלמות מקומיות של בעלי עסקים וכד’ וכן יש לצלם את הפציעות הנראות לעין.

– מומלץ לרשום באופן מיידי את הפרטים המלאים של כל העדים לתאונה, בין אם נפגעו ובין אם רק היו עדים לתאונה.

– דו”חות האירוע שמולאו/ ועדות חקירה/ ועדות בירור/ הודעה על אירוע תאונתי.

– נהלי עבודה אם קיימים.

– נהלי בטיחות אם קיימים ואם הוחתמת עליהם.

– הודעה שהוגשה מטעמך אודות האירוע ואישורי מסירה.

– מסמך המפרט בכתב ידך את תיאור התאונה.

*חשוב לפרט לגורם הרפואי המטפל את נסיבות התאונה וכי מדובר בתאונת עבודה.

*מומלץ לצלם, לסרוק ולשמור את מלוא המסמכים בעניינך.

*לתשומת לבכם איננו ממליצים לתת מידע על פציעתכם ו/או כל מידע אישי אחר לחברת הביטוח ו/או נציגיה/חוקרים פרטיים וכו’.

פעולות לביצוע לאחר התאונה (אם מדובר בתאונת עבודה)

לאחר קרות התאונה וקבלת הטיפול הרפואי מומלץ לאסוף את מלוא המסמכים המפורטים לעיל , לתאם פגישה עם עו”ד המתמחה בתחום ולמלא את הטפסים הרלוונטיים (בל 250 לשכיר/בל 283 לעצמאי + בל 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה) על צרופותיהם. יש להגיש טפסים אלו בהקדם האפשרי למוסד לביטוח לאומי על מנת שתתקבל הכרה בתאונה כתאונה בעבודה (ראה פירוט לעיל). המוסד לביטוח לאומי בוחן את התביעה ומודיע בהמשך האם התאונה מוכרת כתאונה בעבודה ומהם האיברים אשר פגיעתם הוכרה. את הפניה למוסד לביטוח לאומי יש לבצע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק.

במידה והמוסד לביטוח לאומי לא מכיר בתאונה או לא מכיר בחלק או בכל האיברים שנפגעו יש להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה במסגרת לוחות הזמנים שנקצבו בחוק. איחור בהגשת התובענה יגרור את התיישנותה.

מנסיונינו ועל מנת שהתאונה תוכר ע”י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה ועל מנת שכל הפגיעות תוכרנה חשוב ביותר לקבל טיפול רפואי מקצועי במהירות המרבית לאחר קרות התאונה, לציין בפני הגורמים המטפלים כי המדובר בתאונת עבודה ולפרט את נסיבותיה, לרשום את פרטי העדים למקרה, לצלם באופן מיידי את זירת התאונה ואת הגורם לנזק ולמלא את טופסי התביעה לאחר התייעצות עם עורך דין מקצועי ומיומן.

ביצוע האמור לעיל יגביר את סיכויי הצלחת התביעה

צור קשר

ליצירת קשר ולתיאום פגישה נא מלאו פרטיכם ונציג משרדנו ייצור עמכם קשר בהקדם האפשרי

רח' תובל 32, רמת גן

פקס 03-7513330

רח' תובל 32, רמת גן

פקס 03-7513330

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support